Προσωρινοί πίνακες εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16), σχολ. έτους 2023-2024 Aιτήσεις διόρθωσης στοιχείων από την Παρασκευή 6-10-2023 έως και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023


άκουσε το άρθρο

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα Μουσικά Σχολεία, οι οποίοι καταρτίστηκαν, για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 103483/Ε1/19.9.2023 (ΑΔΑ: 92ΩΒ46ΝΚΠΔ-6Ν5) Πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν, μόνο ηλεκτρονικά, αιτήσεις διόρθωσης στοιχείων, μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες αποστέλλονται αυθημερόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Τμήμα Β΄ της Δ/νσης Διορισμών- Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, t09pde1@minedu.gov.gr), από την Παρασκευή 6-10-2023 έως και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023.

Share and Enjoy !
Shares