Αναστολή της έγκρισης επισκέψεων του Αμερικανικού Κολλεγίου σε ελληνικά λύκεια


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 208439 /ΓΔ4/19-12-2014 του ΥΠΑΙΘ προς το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Σε συνέχεια του αιτήματός σας με αριθμ.πρωτ.120200/Γ7/29-7-2014 (κεντρικό πρωτ. ΥΠΑΙΘ) για χορήγηση άδειας πραγματοποίησης ενημερωτικών επισκέψεων σε Λύκεια, για θέματα που αφορούν στο θεσμό του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές απαντήσεις (α) και (β) δεν θα ενεργοποιηθούν, διότι μετά από πλήθος ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας, επαναδιαβιβάσαμε το αίτημά σας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και αναμένουμε την εκ νέου γνωμοδότησή του.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε τα αρχικά έγγραφα 199648/Δ7/9-12-2014 και 202949/ΓΔ4/12-12-2014 με τα οποία είχε χορηγηθεί η έγκριση.

Share and Enjoy !
Shares