Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη – Οδικός χάρτης για το νέο πλαίσιο υλοποίησής της Το νέο πλαίσιο, με τίτλο ESDfor2030, είχε υιοθετηθεί κατά την 40η Γενική Διάσκεψη της UNESCO το 2019

Έγγραφο Φ. ΟΥΝ: 55/173394/Η1/22-12-2020 του Υπουργείου Παιδείας Η UNESCO, μετά … ➜ περισσότερα

Συντονισμός δράσεων για τον εορτασμό του «ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» από τα Λύκεια του Δικτύου Συνεργαζομένων Σχολείων με την UNESCO Το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου μέλος του Δικτύου

Έγγραφο 30570/Η1/22-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … ➜ περισσότερα

Πανελλήνιος Διαγωνισμός με θέμα «Διεθνές έτος οσπρίων 2016» Στο πλαίσιο των 70 Χρόνων της UNESCO

Έγγραφο 8148/Δ2/20-1-2016 του Υπουργείου Παιδείας ο Όμιλος Σερρών για UNESCO … ➜ περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, σε συνεργασία με την UNESCO, για την Έρευνα και την Καινοτομία με τίτλο η “Κιβωτός της Έρευνας (Ark of Inquiry)“ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από σχολεία του δικτύου ASP net-UNESCO

Έγγραφο 65678/Ι/29-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας Tο Περιφερειακό Γραφείο Βενετίας της … ➜ περισσότερα