Χρήση και αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων μετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος Με απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου μπορούν να οργανώνονται εκδηλώσεις, προγράμματα και συνέδρια που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα

Έγγραφο 27633/ΓΔ4/11-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την παρ. 4α … ➜ περισσότερα

Καταγραφή δεδομένων των κτηριακών υποδομών των σχολείων μέσω του mySchool Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της περιόδου 2014-2020

Εγκύκλιος 38882/Α2/4-3-2016 (ΑΔΑ:75ΤΦ4653ΠΣ-Φ7Α) του Υπουργείου Παιδείας Με έγγραφο του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

Καταγραφή δεδομένων κτιριακής υποδομής σχολικών μονάδων Εν όψει της υλοποίησης των νέων αναπτυξιακών παρεμβάσεων της περιόδου 2014-2020

Έγγραφο 1250/Α2/7-1-2016 του Υπουργείου Παιδείας Εν όψει της υλοποίησης των … ➜ περισσότερα

Καταγραφή δεδομένων κτιριακής υποδομής σχολικών μονάδων Η καταγραφή θα γίνει στο mySchool έως 15-6-2015

Εγκύκλιος Φ.478.6/123/85331/Α2/28-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο