Καταχώριση ονομαστικών στοιχείων μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.: Φ1/138596/ΓΔ4/08-11-2022 Καταχώριση ονομαστικών στοιχείων μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας … ➜ περισσότερα

Καταχώριση στοιχείων στο mySchool για το σχολικό έτος 2022-2023 Η ενημέρωσή του θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28-09-2022

Έγγραφο 114736/ΓΔ4/21-09-2022 του Υπουργείου Παιδείας (Εξαιρετικά Επείγον) Προκειμένου να αποτυπώνεται … ➜ περισσότερα

Η ενημέρωση του mySchool από όλες τις δομές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να είναι διαρκής Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο mySchool αποτελούν μόνιμη πηγή άντλησης πληροφοριών, βάσει των οποίων γίνεται προγραμματισμός ενεργειών, αλλά και λήψη αποφάσεων από όργανα διοίκησης εντός και εκτός ΥΠΑΙΘ

Εγκύκλιος Φ8/28610/ΓΔ4/15-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας Κάθε σχολική μονάδα αλλά και … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση του myschool σχετικά με την κτηριακή υποδομή των σχολικών μονάδων Υπάρχουν λανθασμένες καταχωρίσεις που πρέπει να διορθωθούν

Έγγραφο Φ1/6817/ΓΔ4/20-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Επειδή διαπιστώθηκαν λάθη και παραλήψεις … ➜ περισσότερα

Καταχώριση αδειών άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών στο mySchool Προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας

Έγγραφο 121222/Ε3/27-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Προκειμένου … ➜ περισσότερα

Σε καθημερινή βάση η ενημέρωση του mySchool από τα σχολεία Η επιβεβαίωση δεδομένων δεν θα πρέπει να είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική προσπάθεια απεικόνισης της σχολικής ζωής

Εγκύκλιος 107094/ΓΔ4/02-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία … ➜ περισσότερα

«Άνοιξε» στο mySchool το σχολικό έτος 2021-2022 Τα Γυμνάσια και όλες τις δομές εκτός ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να καταχωρίζουν τις εγγραφές

Ανακοίνωση 29-06-2021 του ΠΣ mySchool Στο site του mySchool αναρτήθηκε … ➜ περισσότερα

Ενεργοποιήθηκε στο mySchool η δυνατότητα έκδοσης τίτλων από τις σχολικές μονάδες ΔΕ Από την Πέμπτη 24-06-2021 και ώρα 16:00

Έγγραφο Φ13α/75363/ΓΔ4/24-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της με αρ. … ➜ περισσότερα

Μέσω του gov.gr θα μπορούν να εκδίδονται αποσπάσματα τίτλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να πιστοποιείται η γνησιότητά τους Για όσους φοίτησαν σε δομές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας από το 2016-2017και μετά

Κοινή απόφαση 65320/ΓΔ4/07-06-2021 (ΦΕΚ 2432/Β/07-06-2021) των Υπουργείων Παιδείας και Επικρατείας … ➜ περισσότερα

e-εγγραφές – Ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν τα σχολεία ενόψει της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής Αφορά στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και Α’ και Β’ Λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021

Έγγραφο 64547/ΓΔ4/03-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής … ➜ περισσότερα

Αλλαγή στις ημερομηνίες καταχώρισης στο mySchool της διδαχθείσας ύλης στα Γυμνάσια και στις Α’ και Β’ τάξεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 19-04-2021 έως και 23-04-2021

Έγγραφο 44309/ΓΔ4/16-04-2021 του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την με 26904/ΓΔ4/08-03-2021 εγκύκλιο … ➜ περισσότερα

Καθημερινή καταχώριση στο mySchool των απουσιών των μαθητών που οφείλονται στον COVID-19

Έγγραφο 119575/ΓΔ4/11-09-2020 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των … ➜ περισσότερα

Καταχώριση αδειών άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών στο MySchool Προκειμένου να αντανακλάται απόλυτα η καθημερινή λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων

Έγγραφο 180344/Ε3/25-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία … ➜ περισσότερα

Επιστολή του Υπουργείου Παιδείας προς τους κηδεμόνες των μαθητών σχετικά με την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης μαθητών για το 2018-2019

Έγγραφο 68762/ΓΔ4/2-5-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του με αρ. … ➜ περισσότερα

Έλεγχος της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα mySchool Ενόψει των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής-Δηλώσεων Προτίμησης των μαθητών για το 2018-2019

Έγγραφο 67181/ΓΔ4/27-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής … ➜ περισσότερα

Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εισαχθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης Είναι αμετάβλητος, συνδέεται με τον ΑΜΚΑ και διατηρείται και μετά την περάτωση των σπουδών

Άρθρο 18 του Νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) – «Ίδρυση Πανεπιστημίου … ➜ περισσότερα

Με e-mail μέσα από το mySchool η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών για τις απουσίες τους Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι καθαρά προαιρετική

Ανακοίνωση (1-3-2018) του Υπουργείου Παιδείας Το ΥΠΠΕΘ και το Πληροφορικό … ➜ περισσότερα

Επικαιροποίηση στοιχείων των ΣΜΕΑΕ στο mySchool Μέχρι την Πέμπτη 1-2-2018

Εγκύκλιος 14200/Δ3/26-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών … ➜ περισσότερα

Καταχώριση στατιστικών στοιχείων στο mySchool σχετικά με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Έως την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Έγγραφο 193111/ΓΔ4/9-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται οι Διευθυντές των σχολείων … ➜ περισσότερα