Καταγραφή δεδομένων των κτηριακών υποδομών των σχολείων μέσω του mySchool Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της περιόδου 2014-2020


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 38882/Α2/4-3-2016 (ΑΔΑ:75ΤΦ4653ΠΣ-Φ7Α) του Υπουργείου Παιδείας

Με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρέχονται οδηγίες για την καταγραφή δεδομένων των κτηριακών υποδομών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια. Οι επιπρόσθετες πληροφορίες αφορούν στη χρονολόγηση των υπαρχόντων κτισμάτων και στην αποτύπωση των διαπιστωμένων οικοδομικών προβλημάτων τους.

Η συλλογή στοιχείων αποσκοπεί στη διαμόρφωση στοιχειώδους εικόνας για την κατάσταση διατήρησης των υφιστάμενων διδακτηρίων και την εν συνεχεία αξιολόγηση των αιτημάτων που αφορούν στη σχολική στέγη στο πλαίσιο των νέων αναπτυξιακών παρεμβάσεων της περιόδου 2014-2020.

Προς διευκόλυνση του έργου της καταγραφής συμπληρώθηκαν νέα πεδία στην καρτέλα «Κτιριακή Υποδομή» του ΠΣ myschool, τα οποία καλούνται να ενημερώσουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares