Τα Εξεταστικά Κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 για τα ΓΕΛ Στο νομό Φλώρινας θα λειτουργήσουν τέσσερα εξεταστικά κέντρα


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ253/32205/Α5/29-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΝΓ46ΝΚΠΔ-ΗΛΣ) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2024, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares