Τα Εξεταστικά Κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 για τα ΕΠΑΛ Στο νομό Φλώρινας θα λειτουργήσουν δυο εξεταστικά κέντρα


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Φ.153/34383/Α5/03-04-2024 ΑΔΑ: 6ΡΣΚ46ΝΚΠΔ-ΗΑΣ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2024

[…]

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α) τον ορισμό των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) τον ορισμό του αριθμού των Εξεταστικών Κέντρων ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των αντίστοιχων σχολικών συγκροτημάτων στα οποία θα εδρεύουν, ως ακολούθως:

[…]

Share and Enjoy !
Shares