Στο 1ο ΓΕΛ Φλώρινας το εξεταστικό κέντρο του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 Θα διεξαχθούν την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 2197/18-04-2024 (ΑΔΑ: ΕΡΡΩ46ΝΚΠΔ-ΡΤ0) της ΔΔΕ Φλώρινας

Αποφασίζουμε τον ορισμό ως Εξεταστικού Κέντρου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2024 για την εισαγωγή τους σε τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, το 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας, Κ. Καραμανλή 56, Φλώρινα, 53100.

Ημερομηνία εξέτασης: Τρίτη 18-06-2024.

Σύνολο υποψηφίων της περιοχής ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας για την γραπτή εξέταση στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών: Εκατόν πενήντα τρεις (153) εκ των οποίων οι εκατόν δεκατρείς (113) προέρχονται από Γενικά Λύκεια και σαράντα (40) από ΕΠΑΛ.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares