Εγκύκλιος Πανελλαδικών εξετάσεων 2024 Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Πλαίσιο και όργανα διενέργειας των Πανελλαδικών εξετάσεων


άκουσε το άρθρο

Φ.152/35250/Α5/05-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΙ3Β46ΝΚΠΔ-1ΩΧ)

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 30-05-2024 μέχρι και 17-06-2024, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (Αρ. Πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ Φ253.2/101735/Α5/14-09-2023 και ΑΔΑ: ΩΝ3646ΝΚΠΔ-ΣΝΙ). Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.152/136804/Α5/29-11-2023 (ΑΔΑ: 9Ξ1Η46ΝΚΠΔ-0Λ5) με θέμα: «-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024. -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΙ».

Μετά την υποβολή των Αιτήσεων -Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε αρχείο υποψηφίων για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι να έχουν λάβει το απολυτήριο και το πτυχίο ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ έχουν όλοι όσοι υπέβαλαν σχετική Αίτηση- Δήλωση το ίδιο σχολικό έτος, με την προϋπόθεση πως, αν πρόκειται για μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ, αυτοί θα πρέπει προηγουμένως να έχουν λάβει το πτυχίο ΕΠΑΛ και το απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή, το πτυχίο ΕΠΑΛ, εφόσον έχουν ήδη απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών. Εάν πρόκειται για μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τρέχοντος ή παλαιότερων σχολικών ετών που έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση και παραπέμπονται σε ειδική ενδοσχολική εξεταστική περίοδο κατά τον μήνα Ιούνιο, αυτοί μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους και θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής μόνον εφόσον αποκτήσουν τους απαραίτητους τίτλους έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών της ειδικής αυτής ενδοσχολικής εξεταστικής περιόδου.

Διαβάστε περισσότερα για το πλαίσιο και τα όργανα διενέργειας των Πανελλαδικών εξετάσεων 2024 Επαγγελματικού Λυκείου στην σχετική εγκύκλιο.

Share and Enjoy !
Shares