Οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά την εξέταση των ενστάσεων Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση με το πρόγραμμα των συνεντεύξεων και της εξέτασης των ξένων γλωσσών

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας (26-04-2022)

Ανακοινώνονται οι αναμορφωμένοι, μετά τις ενστάσεις, αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν. 4823/2021(Α’ 136).

Εντός των επομένων ημερών, θα ακολουθήσει και η ανακοίνωση με το πρόγραμμα των συνεντεύξεων και το πρόγραμμα της εξέτασης των ξένων γλωσσών.

  1. Α_ΠΣΕ Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας (Αφορά στις ΠΔΕ Αττικής και Στερεάς Ελλάδας)
  2. Β_ΠΣΕ Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας (Αφορά στις ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου, Κρήτης Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου)
  3. Γ_ΠΣΕ Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας (Αφορά στις ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων)
  4. Δ_ΠΣΕ Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας (Αφορά στις ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας

Πηγή : Υπουργείο Παιδείας

Οι αρχικοί προσωρινοί πίνακες

Μετάβαση στο περιεχόμενο