Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Η θητεία τους λήγει την 31η Ιουλίου 2026

Απόφαση Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε στις αντίστοιχες … ➜ περισσότερα

Ανακοινώθηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Απόφαση Φ.353.1/97/82177/Ε3/05-07-2022 (ΑΔΑ: 971Ν46ΜΤΛΗ-ΒΔΟ) του Υπουργείου Παιδείας Κυρώνουμε τους ακόλουθους … ➜ περισσότερα

Οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά την εξέταση των ενστάσεων Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση με το πρόγραμμα των συνεντεύξεων και της εξέτασης των ξένων γλωσσών

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας (26-04-2022) Ανακοινώνονται οι αναμορφωμένοι, μετά τις … ➜ περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Υποβολή ενστάσεων από την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 έως την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

11-03-2022 Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες περιφερειακών συμβουλίων επιλογής διευθυντών Α’βάθμιας και … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης UPDATE : Υποβολή αιτήσεων από 04-01-2022 έως 24-01-2022 και ώρα 14:00

Προκήρυξη Φ.353.1/22/170031/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9Μ46ΜΤΛΗ-Ε0Τ) του Υπουργείου Παιδείας Ξεκινά η υποβολή … ➜ περισσότερα

Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Η θητεία των Συμβουλίων αρχίζει με τη συγκρότησή τους και είναι τετραετής

Παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 37 του Ν. 4823/2021 … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 1-2-2016

Απόφαση Φ.353.1/11/14769/E3/29-1-2016 (ΑΔΑ:6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις … ➜ περισσότερα

Κυρώθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας οι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Η ισχύς των πινάκων λήγει στις 31 Ιουλίου του 2018

Απόφαση Φ.353.1/9/12169/Ε3/26-1-2016 (ΦΕΚ 111/Β/27-1-2016) του Υπουργείου Παιδείας Επικυρώνουμε τους ακόλουθους … ➜ περισσότερα

Ο τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Ενστάσεις από 20-01-2016 έως και 22-01-2016

Έγγραφο 337/19-1-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Σας αποστέλλουμε τον τελικό … ➜ περισσότερα

Το πρόγραμμα των προφορικών συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών ΔΕ της Δυτικής Μακεδονίας Την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Έγγραφο 196/12-1-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής … ➜ περισσότερα

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την επιλογή του Διευθυντή ΔΕ Φλώρινας

Διεξήχθη σήμερα 8-1-2016 η ψηφοφορία για την επιλογή του Διευθυντή … ➜ περισσότερα

Ο Τελικός Αναμορφωμένος Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων των Υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Μετά την εξέταση των ενστάσεων

Έγγραφο 24/4-1-2015 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Ο τελικός … ➜ περισσότερα

Η Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τη διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Για τις εκλογές της 8ης Ιανουαρίου 2016

Απόφαση 7554/22-12-2015 (ΑΔΑ:7ΛΟΣ4653ΠΣ-Η6Υ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Συγκροτούμε τις Εφορευτικές … ➜ περισσότερα

Οι Πίνακες Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο 7569/22-12-2015 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης … ➜ περισσότερα

Πίνακας εκλογέων για την επιλογή Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας Σύμφωνα με την παρ. 1 και 5αα του άρθ. 46 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015)

Αναρτούμε τον πίνακα εκλογέων ενόψει της μυστικής ψηφοφορίας για την … ➜ περισσότερα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.353.1/16/206037/E3/16-12-2015 (ΑΔΑ:7Ε8Ι4653ΠΣ-Λ3Ο) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής τους Στις 8 Ιανουαρίου 2016 η ψηφοφορία

Εγκύκλιος Φ.353.1/11/205673/E3/15-12-2015 (ΑΔΑ:68Α14653ΠΣ-Ν5Κ) του Υπουργείου Παιδείας Στο χρόνο άσκησης διδακτικών … ➜ περισσότερα

Νέο έντυπο αίτησης για τους υποψήφιους Διευθυντές Εκπαίδευσης Ενόψει των επικείμενων επιλογών

Με mail που απέστειλε τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 11-12-2015 έως και την Τρίτη 15-12-2015

Έγγραφο 7200/10-12-2015 (ΑΔΑ:ΨΨ1Ψ4653ΠΣ-ΦΝΖ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Η … ➜ περισσότερα