Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 1-2-2016

Απόφαση Φ.353.1/11/14769/E3/29-1-2016 (ΑΔΑ:6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κυρώθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας οι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Η ισχύς των πινάκων λήγει στις 31 Ιουλίου του 2018

Απόφαση Φ.353.1/9/12169/Ε3/26-1-2016 (ΦΕΚ 111/Β/27-1-2016) του Υπουργείου Παιδείας Επικυρώνουμε τους ακόλουθους … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ο τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Ενστάσεις από 20-01-2016 έως και 22-01-2016

Έγγραφο 337/19-1-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Σας αποστέλλουμε τον τελικό … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το πρόγραμμα των προφορικών συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών ΔΕ της Δυτικής Μακεδονίας Την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Έγγραφο 196/12-1-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την επιλογή του Διευθυντή ΔΕ Φλώρινας

Διεξήχθη σήμερα 8-1-2016 η ψηφοφορία για την επιλογή του Διευθυντή … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ο Τελικός Αναμορφωμένος Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων των Υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Μετά την εξέταση των ενστάσεων

Έγγραφο 24/4-1-2015 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Ο τελικός … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τη διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Για τις εκλογές της 8ης Ιανουαρίου 2016

Απόφαση 7554/22-12-2015 (ΑΔΑ:7ΛΟΣ4653ΠΣ-Η6Υ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Συγκροτούμε τις Εφορευτικές … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οι Πίνακες Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο 7569/22-12-2015 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πίνακας εκλογέων για την επιλογή Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας Σύμφωνα με την παρ. 1 και 5αα του άρθ. 46 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015)

Αναρτούμε τον πίνακα εκλογέων ενόψει της μυστικής ψηφοφορίας για την … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.353.1/16/206037/E3/16-12-2015 (ΑΔΑ:7Ε8Ι4653ΠΣ-Λ3Ο) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής τους Στις 8 Ιανουαρίου 2016 η ψηφοφορία

Εγκύκλιος Φ.353.1/11/205673/E3/15-12-2015 (ΑΔΑ:68Α14653ΠΣ-Ν5Κ) του Υπουργείου Παιδείας Στο χρόνο άσκησης διδακτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέο έντυπο αίτησης για τους υποψήφιους Διευθυντές Εκπαίδευσης Ενόψει των επικείμενων επιλογών

Με mail που απέστειλε τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 11-12-2015 έως και την Τρίτη 15-12-2015

Έγγραφο 7200/10-12-2015 (ΑΔΑ:ΨΨ1Ψ4653ΠΣ-ΦΝΖ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Η … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εγκύκλιος για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 15-12-2015

Εγκύκλιος Φ.353.1/10/202115/E3/10-12-2015 (ΑΔΑ:6ΠΠΜ4653ΠΣ-ΕΓΛ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Υπουργική Απόφαση καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο