Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης UPDATE : Υποβολή αιτήσεων από 04-01-2022 έως 24-01-2022 και ώρα 14:00

Προκήρυξη Φ.353.1/22/170031/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9Μ46ΜΤΛΗ-Ε0Τ) του Υπουργείου Παιδείας Ξεκινά η υποβολή … ➜ περισσότερα

Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Η θητεία των Συμβουλίων αρχίζει με τη συγκρότησή τους και είναι τετραετής

Παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 37 του Ν. 4823/2021 … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 1-2-2016

Απόφαση Φ.353.1/11/14769/E3/29-1-2016 (ΑΔΑ:6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις … ➜ περισσότερα

Κυρώθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας οι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Η ισχύς των πινάκων λήγει στις 31 Ιουλίου του 2018

Απόφαση Φ.353.1/9/12169/Ε3/26-1-2016 (ΦΕΚ 111/Β/27-1-2016) του Υπουργείου Παιδείας Επικυρώνουμε τους ακόλουθους … ➜ περισσότερα

Ο τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Ενστάσεις από 20-01-2016 έως και 22-01-2016

Έγγραφο 337/19-1-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Σας αποστέλλουμε τον τελικό … ➜ περισσότερα

Το πρόγραμμα των προφορικών συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών ΔΕ της Δυτικής Μακεδονίας Την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Έγγραφο 196/12-1-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής … ➜ περισσότερα

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την επιλογή του Διευθυντή ΔΕ Φλώρινας

Διεξήχθη σήμερα 8-1-2016 η ψηφοφορία για την επιλογή του Διευθυντή … ➜ περισσότερα

Ο Τελικός Αναμορφωμένος Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων των Υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Μετά την εξέταση των ενστάσεων

Έγγραφο 24/4-1-2015 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Ο τελικός … ➜ περισσότερα

Η Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τη διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Για τις εκλογές της 8ης Ιανουαρίου 2016

Απόφαση 7554/22-12-2015 (ΑΔΑ:7ΛΟΣ4653ΠΣ-Η6Υ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Συγκροτούμε τις Εφορευτικές … ➜ περισσότερα

Οι Πίνακες Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο 7569/22-12-2015 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης … ➜ περισσότερα

Πίνακας εκλογέων για την επιλογή Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας Σύμφωνα με την παρ. 1 και 5αα του άρθ. 46 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015)

Αναρτούμε τον πίνακα εκλογέων ενόψει της μυστικής ψηφοφορίας για την … ➜ περισσότερα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.353.1/16/206037/E3/16-12-2015 (ΑΔΑ:7Ε8Ι4653ΠΣ-Λ3Ο) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής τους Στις 8 Ιανουαρίου 2016 η ψηφοφορία

Εγκύκλιος Φ.353.1/11/205673/E3/15-12-2015 (ΑΔΑ:68Α14653ΠΣ-Ν5Κ) του Υπουργείου Παιδείας Στο χρόνο άσκησης διδακτικών … ➜ περισσότερα

Νέο έντυπο αίτησης για τους υποψήφιους Διευθυντές Εκπαίδευσης Ενόψει των επικείμενων επιλογών

Με mail που απέστειλε τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 11-12-2015 έως και την Τρίτη 15-12-2015

Έγγραφο 7200/10-12-2015 (ΑΔΑ:ΨΨ1Ψ4653ΠΣ-ΦΝΖ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Η … ➜ περισσότερα

Εγκύκλιος για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 15-12-2015

Εγκύκλιος Φ.353.1/10/202115/E3/10-12-2015 (ΑΔΑ:6ΠΠΜ4653ΠΣ-ΕΓΛ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της αριθμ. … ➜ περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Υπουργική Απόφαση καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και … ➜ περισσότερα

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο