Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Υποβολή ενστάσεων από την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 έως την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

11-03-2022 Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες περιφερειακών συμβουλίων επιλογής διευθυντών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης

  1. Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Α περιφερειακού συμβουλίου επιλογής διευθυντών ΑΒάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης (Αττικής – Στερεάς Ελλάδος)
  2. Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Β περιφερειακού συμβουλίου επιλογής διευθυντών ΑΒάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης (Βορείου Αιγαίου – Νοτίου Αιγαίου – Κρήτης – Πελοποννήσου)
  3. Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Γ’ περιφερειακού συμβουλίου επιλογής Διευθυντών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης (Δυτικής Ελλάδος – Ηπείρου – Θεσσαλίας – Ιονίων Νήσων)
  4. Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Δ’ περιφερειακού συμβουλίου επιλογής Διευθυντών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Δυτικής Μακεδονίας – Κεντρικής Μακεδονίας)
  5. Λίστα υποψηφίων που θα εξεταστούν σε Ξένη Γλώσσα
  6. Επεξηγηματικός Πίνακας κριτηρίων μοριοδότησης του ν. 4823

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:59.

Προς συμπληρωματική ενημέρωση των υποψηφίων αναρτάται πίνακας όπου αποτυπώνονται συνοπτικά τα κριτήρια μοριοδότησης του ν. 4823/2021.

Από Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήμα Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.

Πηγή : Υπουργείο Παιδείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο