Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ΓΕΛ 2014−2015 και προηγούμενων ετών


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 151387/Δ2/28-9-2015 (ΦΕΚ 2139/Β/5-10-2015, ΑΔΑ:7ΜΓΦ465ΦΘ3-ΣΑΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014−2015 και προηγούμενων ετών ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares