Τα εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στη Δυτική Μακεδονία Για τις εξετάσεις Νοεμβρίου 2015


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5089/5-10-2015 (ΑΔΑ: 7ΑΚ5465ΦΘ3-4Ρ7) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ορίζουμε τα εξεταστικά κέντρα Δυτικής Μακεδονίας για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2015, ως εξής:
Εξεταστικά Κέντρα Κοζάνης:
1ο ΓΕΛ Κοζάνης (291Α), Παντελή Χόρν1, 50100 Κοζάνη τηλ 24610 29788,
Εξεταστικά Κέντρα Καστοριάς
1ο ΓΕΛ Καστοριάς (293Α) Περιοχή Χλόης Καστοριάς 52100 τηλ 2467027046

Διαβάστε την απόφαση