Τροποποίηση της ΥΑ για τις αναθέσεις διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ Αφορά στα μαθήματα της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών»

Απόφαση Φ22/110010/Δ4/25-8-2020 (ΦΕΚ 3609/Β/29-8-2020) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, όπως ισχύει, ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» της Γ’ τάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ, ως εξής:

Τα μαθήματα ειδικότητας με τίτλους «Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων» και «Ασφάλεια Τροφίμων» της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» της Γ’ τάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς κλάδου/ειδικότητας ΠΕ88.01 σε Α’ ανάθεση, χωρίς άλλη μεταβολή στους κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθενται τα ανωτέρω μαθήματα.

Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις των μαθημάτων της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» της Γ’ τάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ Φ22/110010/Δ4/25-8-2020 (ΦΕΚ 3609/Β/29-8-2020)

Διαβάστε την Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664/Β/15-5-2018) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές της σε ενιαίο κείμενο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1-9-2020

Σύμφωνα με το Φ22/112286/Δ4/31-8-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:

“Σύμφωνα με την τροποποίηση, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς κλάδου «ΠΕ88.01-Γεωπόνοι» να διδάσκουν τα μαθήματα «Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων» και «Ασφάλεια Τροφίμων» της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» της Γ’ τάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ σε α’ ανάθεση αντί β’ ανάθεση, όπως όριζε η Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) υπουργική απόφαση .
Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ισχύουν και για την Δ’ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων- Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) σχολικού έτους 2020-2021.”

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο