Τροποποίηση εξεταστέας ύλης ημερήσιων ΕΠΑΛ Για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Εγκύκλιος Φ6/19165/Δ4/5-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ», «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ», «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» και «ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ» της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, όπως καθορίστηκε στη με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016», τροποποιείται (μειώνεται), ως ακολούθως:

Για την τροποποίηση της ύλης θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19-2-2016

Η ΥΑ που εκδόθηκε είναι η Φ6/20494/Δ4/8-2-2016 (ΦΕΚ 383/Β/18-2-2016)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο