Τροποποίηση εξεταστέας ύλης εσπερινών ΕΠΑΛ Για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ6/19160/Δ4/5-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ», «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ», «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ», «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ II» και «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως καθορίστηκε στη με αρ. πρωτ. Φ6/153688/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2175) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016» τροποποιείται (μειώνεται), ως ακολούθως:

Για την τροποποίηση της ύλης θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19-2-2016

Η ΥΑ που εκδόθηκε είναι η Φ6/20511/Δ4/8-2-2016 (ΦΕΚ 383/Β/18-2-2016)