ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022

ΑΔΑ: ΨΙΨ246ΜΤΛΗ-ΖΔ7 – Προσωρινή διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου (τακτικού … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022

ΑΔΑ: ΨΨΑ446ΜΤΛΗ-Π2Θ – Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 31/21-11-2022

ΑΔΑ: 6Θ3046ΜΤΛΗ-ΠΩΖ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Κωνσταντινίδου Ειρήνη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ: ΨΜΓ146ΜΤΛΗ-9ΔΞ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Χαρίση Αφροδίτη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 2 Νοε 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 30/02-11-2022

ΑΔΑ: 6ΨΔΣ46ΜΤΛΗ-ΡΩΒ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 Πράξη ΠΣΥΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΨΟΥΔ46ΜΤΛΗ-ΨΜΟ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μαρκοπούλου Μαριάνθη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 Απόφαση ΠΥΣΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΨΣ2946ΜΤΛΗ-ΚΓΓ – Τροποποίηση ωρών μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: 6Β1Ι46ΜΤΛΗ-ΠΕ5 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Τασσοπούλου Χριστίνα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 28 και 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΩΧ3946ΜΤΛΗ-4ΝΔ – Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 7, 10 και 11 Οκτωβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 27/06-10-2022 και 28/11-10-2022

ΑΔΑ: 9Φ8Α46ΜΤΛΗ-0Σ5 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 25/09-09-2022 και 27/06-10-2022

ΑΔΑ: Ω8ΓΚ46ΜΤΛΗ-307 – Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 26/9, 28/9 και 3/10 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: 9ΞΘΩ46ΜΤΛΗ-Ψ1Δ – Διαθέσεις εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας στο … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: Ψ2ΣΨ46ΜΤΛΗ-ΕΧΩ – Ανάκληση διάθεσης στο Φορέα της Διεύθυνσης Δ.Ε. … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 6384/28-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Π846ΜΤΛΗ-6ΣΑ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ανασυγκροτούμε το … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: ΩΖ3Ν46ΜΤΛΗ-Λ3Ι – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: 657546ΜΤΛΗ-ΜΛ0 – Απόφαση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού του 1ου ΕΠΑ.Λ. … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 25/09-09-2022 και 26/20-09-2022

ΑΔΑ: Ψ1ΡΧ46ΜΤΛΗ-6ΜΥ – Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικού γενικής και ειδικής αγωγής … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: 9ΔΡ146ΜΤΛΗ-01Ξ – Ανάκληση και τροποποίηση της τοποθέτησης και διάθεσης … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 13 Σεπτ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 25/09-09-2022

ΑΔΑ: 995546ΜΤΛΗ-ΩΜΖ – Τοποθέτηση εκπαιδευτικού γενικής αγωγής, που περιήλθε στη … ➜ περισσότερα