ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 7, 10 και 11 Οκτωβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 27/06-10-2022 και 28/11-10-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 9Φ8Α46ΜΤΛΗ-0Σ5 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μήτκα Αικατερίνη (ΤΕ16)

ΑΔΑ: 9ΓΖΨ46ΜΤΛΗ-ΥΗΙ – Τροποποίηση επί των ωρών και ημερών διάθεσης εκπαιδευτικού για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα) – Συρίλα Αφροδίτη (ΤΕ02.02)

ΑΔΑ: ΨΑΚ046ΜΤΛΗ-7ΥΣ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Λαζαρίδου Μαρία (ΠΕ03)

ΑΔΑ: ΡΨ8Ρ46ΜΤΛΗ-Χ9Β – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Ψαρρή Βασιλική (ΠΕ03)

ΑΔΑ: Ρ9Π846ΜΤΛΗ-Π9Ψ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαστεργίου Αλεξία (ΠΕ85)

ΑΔΑ: 93ΚΩ46ΜΤΛΗ-Μ4Υ – Τροποποίηση στην τοποθέτηση-διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2022-2023 – Κελγιαννίδης Γεώργιος (ΠΕ11)

ΑΔΑ: 64Ξ746ΜΤΛΗ-ΠΧΕ – Τροποποίηση τοποθέτησης και ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ) – Μίσσιου Αλεξία (ΤΕ01.13)

 

Share and Enjoy !
Shares