ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 28 και 29/18-10-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΧ3946ΜΤΛΗ-4ΝΔ – Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2022-2023

ΑΔΑ: 953746ΜΤΛΗ-Ε36 – Ανακλήσεις και τροποποιήσεις επί των διαθέσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα)

ΑΔΑ: 95ΝΦ46ΜΤΛΗ-ΒΕΣ – Μερική διάθεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικού γενικής αγωγής, που περιήλθε στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής του από άλλο ΠΥΣΔΕ.

ΑΔΑ: 9ΓΕΔ46ΜΤΛΗ-ΥΥΘ – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα)

ΑΔΑ: 9ΒΒΙ46ΜΤΛΗ-62Β – Τροποποίηση ωρών διάθεσης εκπαιδευτικού του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου στο Ε.Κ. Αμυνταίου για ανάληψη των εργαστηριακών ωρών των μαθημάτων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου

 

Share and Enjoy !
Shares