ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 31/21-11-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6Θ3046ΜΤΛΗ-ΠΩΖ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Κωνσταντινίδου Ειρήνη (ΠΕ84)

ΑΔΑ: Ψ7Ζ246ΜΤΛΗ-7ΗΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαρρίζος Κοσμάς (ΠΕ86)

ΑΔΑ: Ω5ΒΛ46ΜΤΛΗ-Ε9Ψ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Αντωνίου Δημήτριος (ΠΕ84)

ΑΔΑ: 9ΦΩΨ46ΜΤΛΗ-ΨΤ6 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τζέτζης Γεώργιος (ΠΕ83)

ΑΔΑ: 6ΚΗΓ46ΜΤΛΗ-6Η1 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή- Λαζαρίδου Ελένη (ΠΕ06)

ΑΔΑ: ΨΦΒ746ΜΤΛΗ-Γ7Ψ – Διάθεση εκπαιδευτικού του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας για ανάληψη των εργαστηριακών ωρών των μαθημάτων του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας – Σεχίδου Άννα (ΠΕ83)

ΑΔΑ: 6Μ9Ι46ΜΤΛΗ-ΜΡΑ – Τροποποίηση ωρών διάθεσης εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα) – Ξηρού Ελένη (ΠΕ80)

 

Share and Enjoy !
Shares