ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΨΑ446ΜΤΛΗ-Π2Θ – Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου (τακτικού προϋπολογισμού) σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το Σχολικό Έτος 2022-2023

ΑΔΑ: 6ΘΚ746ΜΤΛΗ-ΤΝ1 – Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου (τακτικού προϋπολογισμού) σε Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 – Μούζα Θεολογία (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 9ΨΘΗ46ΜΤΛΗ-17Σ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Πυργιλής Παντελεήμων (ΠΕ88.03)

ΑΔΑ: ΨΗ8Υ46ΜΤΛΗ-Ω5Δ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Κελγιαννίδης Γεώργιος (ΠΕ11)

ΑΔΑ: ΩΝΦΜ46ΜΤΛΗ-ΕΚΗ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Φωτιάδου Χρστίνα (ΠΕ88.02)

ΑΔΑ: ΨΖΧΑ46ΜΤΛΗ-ΓΧΙ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μπεζεβέγκη-Τσίρα Αλεξάνδρα (ΤΕ16)

ΑΔΑ: ΨΚΑ546ΜΤΛΗ-0Θ0 – Τοποθέτηση εκπαιδευτικού γενικής αγωγής, που περιήλθε στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής της από άλλο ΠΥΣΔΕ – Πάσκαρη Πετρούλα (ΠΕ80)