ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 2 Νοε 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 30/02-11-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΨΔΣ46ΜΤΛΗ-ΡΩΒ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Γεωργίου Χρήστος (ΠΕ86)

ΑΔΑ: Ψ7Ξ346ΜΤΛΗ-233 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τασσοπούλου Χριστίνα (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 98ΒΒ46ΜΤΛΗ-ΧΗΕ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπουτσή Κλεοπάτρα (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 9ΔΗ646ΜΤΛΗ-ΠΘΠ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Δημητράκης Αθανάσιος (ΠΕ82)

ΑΔΑ: 65Β746ΜΤΛΗ-Ρ0Σ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Βαλκάνης Λάζαρος (ΠΕ79.01)

ΑΔΑ: ΨΨΨΑ46ΜΤΛΗ-ΧΡΓ – Τροποποίηση ωρών διάθεσης εκπαιδευτικού του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας για ανάληψη των εργαστηριακών ωρών των μαθημάτων του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας – Αλεξιάδης Ιωάννης (ΠΕ81)

ΑΔΑ: ΩΧΖΨ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2 – Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών για το διδακτικό έτος 2022-2023

ΑΔΑ: ΨΓ8Ρ46ΜΤΛΗ-Β2Η – Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικού γενικής αγωγής, για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου (Εκπαιδευτικοί άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα, αλλά οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας) – Τόλη Θεοδώρα (ΠΕ05)

ΑΔΑ: ΨΓΚ146ΜΤΛΗ-ΞΝ6 – Τροποποιήσεις στις διαθέσεις συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών γενικής παιδείας, που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ

ΑΔΑ: ΨΜΛΝ46ΜΤΛΗ-ΤΥΚ – Ανακλήσεις και τροποποιήσεις επί των διαθέσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα) – Ιορδανίδου Αναστασία (ΠΕ02.ΕΑΕ)

ΑΔΑ: 6Ο3Ω46ΜΤΛΗ-4ΚΓ – Τροποποίηση των διαθέσεων εκπαιδευτικού γενικής παιδείας για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα) – Χαρίση Αφροδίτη (ΠΕ07)

 

Share and Enjoy !
Shares