ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 Απόφαση ΠΥΣΔΕ Νο 29/18-10-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΣ2946ΜΤΛΗ-ΚΓΓ – Τροποποίηση ωρών μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα) – Ρούφου Πολυξένη (ΠΕ01)

 

Share and Enjoy !
Shares