Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από υπηρεσίες και φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε σχολικές μονάδες Μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών

Έγγραφο 161901/Ε1/14-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας 1. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα … ➜ περισσότερα

Διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών

Απόφαση 146606/ΓΓ4/18-9-2015 (ΦΕΚ 2064/Β/18-9-2015) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε: α) Την … ➜ περισσότερα

Διάθεση εκπαιδευτικών σε διοκητικές υπηρεσίες αρμοδιότητας ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 4590/17-9-2015 (ΑΔΑ:7ΞΑΧ465ΦΘ3-ΩΓΕ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Διαθέτουμε στα γραφεία … ➜ περισσότερα

Διάθεση Εκπαιδευτικών στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Φλώρινας Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 4526/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΝΥ1465ΦΘ3-81Α) της ΔΔΕ Φλώρινας Διαθέτουμε εξ’ ολοκλήρου, τους … ➜ περισσότερα

Ολική Διάθεση εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Μέχρι 21-7-2016

Απόφαση 4527/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΖΩΜ465ΦΘ3-Β5Ζ) της ΔΔΕ Φλώρινας Α. Διαθέτουμε τους παρακάτω … ➜ περισσότερα

Διάθεση Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου Μέχρι 21-7-2016

Απόφαση 4532/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΒΝ72465ΦΘ3-ΨΟΤ) της ΔΔΕ Φλώρινας Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … ➜ περισσότερα

Διάθεση Εκπαιδευτικών στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) Προκειμένου να ψηφίσουν στα ΕΚ

Έγγραφο 97265 /Δ4/18-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Παρακαλούμε όπως οι εκπαιδευτικοί … ➜ περισσότερα

Διαθέσεις και ανακλήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απόφαση 191063/Ε2/25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας Α1. Διαθέτουμε σε Διευθύνσεις Β/θμιας … ➜ περισσότερα

Διάθεση σε σχολεία εκπαιδευτικών αποσπασμένων σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απόφαση 186496/Ε2/18-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του 176790/Ε2/03-11-2014 εγγράφου … ➜ περισσότερα

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ σε σχολικές μονάδες

Έγγραφο 176790/Ε2/3-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους … ➜ περισσότερα

Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 5192/11-9-2014 (ΑΔΑ:Ω8ΤΜ9-ΞΓ9) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Διαβάστε … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών που εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Έγγραφο 3827/4-7-2014 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Σύμφωνα με … ➜ περισσότερα

Διάθεση στα σχολεία εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι σε περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ

Έγγραφο 8141/Δ1/21-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας Με εξαιρετικά επείγον έγγραφό του … ➜ περισσότερα