Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης

Έγγραφο 135935/Ε1/23-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά τη δημοσίευση των αριθμ. 128724/Δ3/3-8-2016 (ΦΕΚ 2540/Β/18-8-2016 και ΦΕΚ 2591/Β/22-8-2016) και 128728/Δ3/3-8-2016 (ΦΕΚ 2591/Β/22-8-2016) κοινών υπουργικών αποφάσεων περί Ιδρύσεων, Προαγωγών, Υποβιβασμών, Συγχωνεύσεων και Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, είναι αναγκαία η κάλυψη των κενών που δημιουργούνται για το σχολικό έτος 2016-2017.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο