Διάθεση Εκπαιδευτικών στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) Προκειμένου να ψηφίσουν στα ΕΚ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 97265 /Δ4/18-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Παρακαλούμε όπως οι εκπαιδευτικοί ΔΕ.01 όλων των ειδικοτήτων, διατεθούν εντός της ημέρας, στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την επιλογή στελεχών όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares