Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ Δυτικής Μακεδονίας Μέχρι τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

Απόφαση 6758/6-10-2016 (ΑΔΑ:ΨΗΨΣ4653ΠΣ-Ξ3Ρ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Διαθέτουμε τους παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα…

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού – Διαθέσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών

Έγγραφο 5602/05-10-2016 (ΑΔΑ: 77ΠΣ4653ΠΣ-ΣΕΟ) – Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου. … Διαβάστε περισσότερα…

Προσωρινή Διάθεση Εκπαιδευτικού

Έγγραφο 5509/30-09-2016 (ΑΔΑ: Ω44Φ4653ΠΣ-ΦΜ1) – Προσωρινή Διάθεση Εκπαιδευτικού. (αφορά στον εκπαιδευτικό … Διαβάστε περισσότερα…

Διάθεση εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ Είναι υποχρεωτική για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Έγγραφο 163352/4-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Η διάθεση, ολική ή μερική, … Διαβάστε περισσότερα…

Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Έγγραφο 5511/30-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΘΧ4653ΠΣ-1ΡΥ) – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης … Διαβάστε περισσότερα…

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών και τροποποιήσεις διαθέσεων

Έγγραφο 5508/30-09-2016 (ΑΔΑ: 93Α84653ΠΣ-ΞΙΖ) – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού … Διαβάστε περισσότερα…

Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο 5179/19-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΕ44653ΠΣ-Κ6Γ) της ΔΔΕ Φλώρινας Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση … Διαβάστε περισσότερα…

Ανάκληση της Διάθεσης Εκπαιδευτικού

Έγγραφο  5264/22-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΞΚΠ4653ΠΣ-Τ9Λ) της ΔΔΕ Φλώρινας Ανάκληση της Διάθεσης … Διαβάστε περισσότερα…

Τροποποίηση Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο 5263/22-09-2016 (ΑΔΑ: Ω1ΣΝ4653ΠΣ-20Φ) της ΔΔΕ Φλώρινας Τροποποίηση Διάθεσης Εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

Διαδικασία διάθεσης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ

Απόφαση 141277/Ε2/2-9-2016 (ΦΕΚ 2810/Β/6-9-2016) του Υπουργείου Παιδείας Τα δημόσια ΙΕΚ … Διαβάστε περισσότερα…

Διάθεση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Απόφαση 4706/2-9-2016 (ΑΔΑ:60ΩΙ4653ΠΣ-3ΦΚ) της ΔΔΕ Φλώρινας Διαθέτουμε, αναδρομικά από 01-09-2016, … Διαβάστε περισσότερα…

Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με τον προγραμματισμό ενεργειών των ΠΥΣΔΕ με την έναρξη του νέου σχολικού έτους

Εγκύκλιος 137201/ΓΔ5/25-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει της αναγκαιότητας ομαλής έναρξης … Διαβάστε περισσότερα…

Προγραμματισμός άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολεία

Έγγραφο 135933/E1/23-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας Τις ενέργειες, στις οποίες θα … Διαβάστε περισσότερα…

Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης

Έγγραφο 135935/Ε1/23-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά τη δημοσίευση των αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

Διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών Νέο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Έγγραφο 1109/Υ1/15-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των υπ’ αρ. … Διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο