Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης

Έγγραφο Φ13α/116951/Δ4/18-10-2023 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην … ➜ περισσότερα

Έκθεση έργων των μαθητών και σπουδαστών του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Φλώρινας Από την Τετάρτη 3/5 μέχρι και την Παρασκευή 5/5

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας σας προσκαλεί στην έκθεση που … ➜ περισσότερα

Διαχείριση του εργαστηριακού εξοπλισμού στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) και στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε) Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τις ανάγκες όλων των Τομέων και Ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών που απαιτούν την χρήση του

Έγγραφο Φ13α/76773/Δ4/22-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην … ➜ περισσότερα

Επισκέψεις μαθητών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕΛ – ΕΠΑΛ σε σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα Η δράση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Απριλίου 2022

Έγγραφο Φ10α/134240/Δ4/21-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης για την κενούμενη θέση Διευθυντή στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας Αιτήσεις από Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 έως και Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00

ΑΔΑ: ΨΤΡ646ΜΤΛΗ-7ΛΚ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ σχετικά με τη λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) Με ισχύ από το 2017-2018

Απόφαση Φ24α/141494/Δ4/28-8-2017 (ΦΕΚ 2994/Β/31-8-2017) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της με … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τη μετακίνηση εργαστηριακού εξοπλισμού μεταξύ Εργαστηριακών Κέντρων Μπορεί να γίνει με την διαδικασία του δανεισμού

Έγγραφο 19369/Δ4/7-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας Η παραχώρηση εργαστηριακού εξοπλισμού από … ➜ περισσότερα

Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 6223/25-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΒΜ4653ΠΣ-ΠΜ3) – Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων στο … ➜ περισσότερα

Συμπλήρωση της ΥΑ για τη λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ)

Απόφαση 133384/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/248-2016) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώσεις – προσθήκες … ➜ περισσότερα

Εργαστηριακά Κέντρα και ΕΠΑΛ – Σε ποιους χώρους διδάσκονται τα θεωρητικά μαθήματα όταν οι μαθητές μετακινούνται

Έγγραφο 197427/Δ4/4-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) πραγματοποιούνται … ➜ περισσότερα

Νέοι υποδιευθυντές και τομεάρχες στα σχολεία της ΔΔΕ Φλώρινας Με θητεία από 30-10-2015 μέχρι 31-07-2017

Απόφαση 5531/29-10-2015 (ΑΔΑ:Ω1ΕΖ4653ΠΣ-2ΑΨ) της ΔΔΕ Φλώρινας Α. Τοποθετούμε τον παρακάτω … ➜ περισσότερα

Κανονισμός λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων και των καθηκόντων των στελεχών τους και του Συλλόγου Διδασκόντων

Απόφαση 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/Β/1-7-2015, ΑΔΑ:ΩΥΛΒ465ΦΘ3-ΡΥ9) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Σε συνέχεια της 95978/Δ4/17-06-2015 ΥΑ

Έγγραφο 99028/Δ4/22-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ο αριθμός των εργαστηρίων κατεύθυνσης … ➜ περισσότερα

Καθορισμός λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων και των καθηκόντων των στελεχών τους και του Συλλόγου Διδασκόντων Υπό έκδοση σχετική υπουργική απόφαση

Εγκύκλιος 95978/Δ4/17-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως … ➜ περισσότερα

Διάθεση Εκπαιδευτικών στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) Προκειμένου να ψηφίσουν στα ΕΚ

Έγγραφο 97265 /Δ4/18-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Παρακαλούμε όπως οι εκπαιδευτικοί … ➜ περισσότερα

Συνεργασία Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Δημοσίων Σ.Ε.Κ. με τα Εργαστηριακά Κέντρα (πρώην ΣΕΚ)

Απόφαση 191668/Κ1/26-11-2014 (ΑΔΑ:ΒΜΧ79-ΝΤ2) του Υπουργείου Παιδείας Για την απρόσκοπτη λειτουργία … ➜ περισσότερα