Διάθεση Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου Μέχρι 21-7-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 4532/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΒΝ72465ΦΘ3-ΨΟΤ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, από την ημερομηνία πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα διάθεσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 (21-06-2016), ως εξής:

Η τοποθέτηση των παραπάνω εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, θα γίνει από το ΠΥΣΠΕ Φλώρινας.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares