Διαδικασία διάθεσης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ

Απόφαση 141277/Ε2/2-9-2016 (ΦΕΚ 2810/Β/6-9-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Τα δημόσια ΙΕΚ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, υποβάλλουν αναλυτικό σχετικό αίτημα (ειδικότητα εκπαιδευτικών, μάθημα, διδακτικές ώρες κ.λπ.), στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η έδρα του ΔΙΕΚ, με κοινοποίηση στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης ειδικοτήτων ΔΙΕΚ της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ εισηγούνται την ολική ή μερική διάθεση των εκπαιδευτικών για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε ΔΙΕΚ στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών και τα κριτήρια τοποθετήσεων όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 16 του Π.δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουν, με βάση την εισήγηση του ΠΥΣΔΕ, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης την διάθεση των εκπαιδευτικών στα ΔΙΕΚ.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο