Διάθεση Εκπαιδευτικών στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) Προκειμένου να ψηφίσουν στα ΕΚ

Έγγραφο 97265 /Δ4/18-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Παρακαλούμε όπως οι εκπαιδευτικοί … ➜ περισσότερα