Διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών

Απόφαση 146606/ΓΓ4/18-9-2015 (ΦΕΚ 2064/Β/18-9-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε:
α) Την ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
β) Τα δημόσια ΙΕΚ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, υποβάλλουν αναλυτικό σχετικό αίτημα (ειδικότητα, διδακτικές ώρες κ.λπ.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η έδρα του ΔΙΕΚ με κοινοποίηση στη αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, για διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης ειδικοτήτων ΔΙΕΚ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
γ) Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης καταστάσεις εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, κλάδο/ειδικότητα και ώρες προς συμπλήρωση.
δ) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης μετά από έλεγχο εισηγούνται στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους εκπαιδευτικούς και τις ώρες προς διάθεση.
ε) Η διάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο