Διάθεση Εκπαιδευτικών στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Φλώρινας Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 4526/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΝΥ1465ΦΘ3-81Α) της ΔΔΕ Φλώρινας

Διαθέτουμε εξ’ ολοκλήρου, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01(02,05,06,07,33), στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας, από την ημερομηνία πράξης ανάληψης στη νέα τους θέση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο