Διάθεση Εκπαιδευτικών στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Φλώρινας Για το διδακτικό έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 4526/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΝΥ1465ΦΘ3-81Α) της ΔΔΕ Φλώρινας

Διαθέτουμε εξ’ ολοκλήρου, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01(02,05,06,07,33), στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας, από την ημερομηνία πράξης ανάληψης στη νέα τους θέση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares