Διάθεση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Απόφαση 4706/2-9-2016 (ΑΔΑ:60ΩΙ4653ΠΣ-3ΦΚ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Διαθέτουμε, αναδρομικά από 01-09-2016, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, σύμφωνα με το 9ο σχετικό, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς που αποσπάσθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας προκειμένου να καλύψουν ανάγκες δημοτικών σχολείων, από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα διάθεσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017 (21-06-2017), ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ηλίας Αριστοτέλης ΠΕ05 Δωδεκανήσου
Τόλκα Αικατερίνη ΠΕ11 Θεσπρωτίας
Χατζηιωάννου Ιωάννης  ΠΕ20 Αιτωλοακαρνανίας

Η τοποθέτηση των παραπάνω εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, θα γίνει από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο