Διάθεση σε σχολεία εκπαιδευτικών αποσπασμένων σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 186496/Ε2/18-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του 176790/Ε2/03-11-2014 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ,

Α. Διαθέτουμε σε Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, ύστερα από αίτησή τους, τους παρακάτω αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ., για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

Β. Διαθέτουμε σε Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, τους παρακάτω αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-11-2014

Ανακοινοποίηση της ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares