Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής Μέχρι και την Τρίτη 25-8-2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 131128/Ε1/20-8-2015 (ΑΔΑ:65ΖΔ465ΦΘ3-Ρ47) του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο της με αριθμού πρωτοκόλλου 128727/Ε1/12-8-2015 «Πρόσκλησης υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί, δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη 25-08-2015.

Διαβάστε την εγκύκλιο