Το ΥΠΟΠΑΙΘ ζητάει τα λειτουργικά κενά ανά ΠΥΣΔΕ Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις για το 2015-2016

Εγκύκλιος 130870/E2/20-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Προκειμένου το Υπουργείο Παιδείας να προβεί σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2015-2016, αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία mySchool και οι αντικειμενικές ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούμε να συμπληρωθεί ο επισυναπτόμενος πίνακας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να καταγραφεί και η εκτίμηση του Περιφερειακού Διευθυντή.

1. Για τον υπολογισμό των λειτουργικών αναγκών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κείμενες διατάξεις για τη συγκρότηση τμημάτων και την κάλυψη ωραρίου από όλους τους εκπαιδευτικούς.
2. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς κάθε ΠΥΣΔΕ εννοείται ότι υπολογίζονται και όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ για οποιοδήποτε λόγο.
3. Όσον αφορά στις αναθέσεις των μαθημάτων θα ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες Υ.Α. και εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ΥΠΟΠΑΙΘ.
4. Για τον υπολογισμό των λειτουργικών κενών, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες διδασκαλίας με δεύτερη ανάθεση και δεύτερη ειδικότητα και η συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Με παρόμοιες εγκυκλίους ζητούνται τα λειτουργικά κενά για τις ΣΜΕΑΕ (130871/E2/20-8-2015) και για τα ΚΕΔΔΥ (130872/E2/20-8-2015)

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο