Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης Αφορά στος Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Προϊσταμένους των ΚΕΔΔΥ

Απόφαση Φ.361.22/65/117340/Ε3/21-7-2015 (ΑΔΑ:744Ψ465ΦΘ3-Μ9Ι) του Υπουργείου Παιδείας

Παρατείνουμε τη θητεία των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των προϊσταμένων κέντρων διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ( ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως θα προβλέπονται αυτές από νεώτερες υπουργικές αποφάσεις.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο