Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 31-7-2015

Εγκύκλιος Φ.350.8/9/116804/Ε3/21-7-2015 (ΑΔΑ:7Τ4Ξ465ΦΘ3-ΑΛ4) του Υπουργείου Παιδείας

Προκηρύσσουμε την πλήρωση με απόσπαση των θέσεων εκπαιδευτικών που θα προκύψουν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 για τους κάτωθι κλάδους:

I. Α/θμια Εκπαίδευση – κλ. ΠΕ70 – Δασκάλων
Θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων
II. Β/θμια Εκπαίδευση
κλ. Μαθηματικών (ΠΕ03) & Πληροφορικής (ΠΕ19 ή – ΠΕ20)
Θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ03 – Μαθηματικών, οι οποίοι είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου στον κλάδο της Πληροφορικής (ΠΕ19 ή ΠΕ20) ή εκπαιδευτικών του κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 ή ΠΕ20), οι οποίοι είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου στον κλάδο των Μαθηματικών (ΠΕ03).
κλ. ΠΕ04.04 – Βιολογίας
Θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04.04 – Βιολόγων
κλ. ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας
Θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο