Η εγκύκλιος για την υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών-ωρομισθίων για το 2015-2016 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 27-07-2015 έως και 07-08-2015

Εγκύκλιος 119392/Ε2/24-7-2015 (ΑΔΑ:69Ε3465ΦΘ3-Ε9Ι) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015-2016.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 27-07-2015 έως και 07-08-2015.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για ένταξη σε εκπαιδευτικούς κλάδους-ειδικότητες

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης (Συνοπτικά)

Το έντυπο της αίτησης για τους κλάδους ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19 – ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41

Το έντυπο της αίτησης για τους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01

Οι περιοχές πρόσληψης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι περιοχές πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Τα σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Πηγή: ΥΠΟΠΑΙΘ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο