Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επικαιροποίηση καταχωρήσεων Μέσω του πληροφοριακού συστήματος : «Κτηματολόγιο υποδομών Τ.Π.Ε. των σχολείων»

Έγγραφο 81640/Α4/16-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Από τον Οκτώβριο του 2014 βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) το πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) «Κτηματολόγιο υποδομών Τ.Π.Ε. των σχολείων» που λειτουργεί μέσω του συνδέσμου http://inventory.sch.gr. Το συγκεκριμένο Π.Σ. αποτελεί όχι μόνο ένα διαχειριστικό εργαλείο για την αποτύπωση του υφιστάμενου εξοπλισμού αλλά και πηγή δεδομένων για την υποστήριξη λήψης στρατηγικών αποφάσεων και προγραμματισμού που αφορά στον εξοπλισμό Τ.Π.Ε. Επιπλέον τα υποβαλλόμενα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου, αξιοποιούνται και για την ενημέρωση και επικαιροποίηση του «Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής των Δημοσίων Φορέων» (ΦΕΚ 1860/Β/8-7-2014) μέσω αυτόματων αναφορών.

Με δεδομένη την υποχρέωση όλων των δημοσίων φορέων για απογραφή του εξοπλισμού Τ.Π.Ε., παρακαλούμε όπως όλοι οι αποδέκτες της παρούσης εγκυκλίου (Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΕΠΛΗΝΕΤ και σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν:

Α. Επικαιροποίηση των στοιχείων

Αποτελεί υποχρέωση όλων των αποδεκτών της παρούσης εγκυκλίου η μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του Κτηματολογίου σε κάθε περίπτωση μεταβολής των καταχωρούμενων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό σε εξαμηνιαία βάση και συγκεκριμένα από 1-31 Δεκεμβρίου και από 1-30 Ιουνίου κάθε μονάδα/φορέας οφείλει να επικαιροποιεί την ηλεκτρονική απογραφή του ΤΠΕ εξοπλισμού της.

Β. Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής των στοιχείων

Οι ως άνω διοικητικές και σχολικές μονάδες οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία απογραφής του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 83542/Α4/26-5-2015, οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία απογραφής του εξοπλισμού τους να προβούν στην ολοκλήρωσή της το συντομότερο δυνατό, διαφορετικά η μονάδα τους θα παραμένει στον κατάλογο των υπηρεσιών και μονάδων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία που βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://inventory.sch.gr/media/reports/report-34.html (ενημερώνεται συνεχώς).

Αντίστοιχα, η αναφορά των μονάδων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο δυναμικό σύνδεσμο http://inventory.sch.gr/media/reports/report-35.html (ενημερώνεται συνεχώς).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μονάδων μπορείτε να επικοινωνείτε με τα αρμόδια helpdesk με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Μέσω του ενιαίου Π.Σ. διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης Π.Σ.Δ. http://helpdesk.sch.gr.
  2. Μέσω του υφιστάμενου σχήματος διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων του Π.Σ.Δ. στο 801 11 801 81.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχετικά έγγραφα : 193115/Δ2/28-11-2014, 170926/21-10-2014, 83542/Α4/26-5-2015

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο