Νέα παράταση της προθεσμίας καταγραφής του ψηφιακού εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Μέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

Έγγραφο 93α/28-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των 2277/ΓΔ4/10-1-2022 και … ➜ περισσότερα

Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ των σχολικών μονάδων Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος προκειμένου να σχεδιαστεί η προμήθεια εξοπλισμού για τα σχολεία

Έγγραφο 2277/ΓΔ4/10-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων … ➜ περισσότερα

Οι επιτροπές παραλαβής εξοπλισμού για την αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες Ποια σχολική μονάδα της ΔΔΕ Φλώρινας είναι μεταξύ αυτών που επιλέχτηκαν να εξοπλιστούν

Απόφαση Φ.478.6/207/180481/Α2/25-10-2018 (ΑΔΑ: 6Ε544653ΠΣ-1Μ9) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τη συγκρότηση … ➜ περισσότερα

Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επικαιροποίηση καταχωρήσεων Μέσω του πληροφοριακού συστήματος : «Κτηματολόγιο υποδομών Τ.Π.Ε. των σχολείων»

Έγγραφο 81640/Α4/16-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας Από τον Οκτώβριο του 2014 … ➜ περισσότερα

Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στο πιλοτικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν σχολεία που θα καταθέσουν πλήρη εκπαιδευτική πρόταση

Εγκύκλιος 54280/ΓΔ4/31-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … ➜ περισσότερα

Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού ΤΠΕ των δομών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επικαιροποίηση καταχωρήσεων

Εγκύκλιος 83542/Α4/26-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας ΣΧΕΤ: Οι με αριθ. πρωτ. … ➜ περισσότερα

Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο 170926/Γ7/21-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Οι Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο