Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-2022 Μέρος των θεμάτων θα επιλεγεί με την Τράπεζα Θεμάτων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 103701/Δ2/25-08-2021 (ΦΕΚ 4254/Β/15-09-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-2022 ως εξής:

  1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Α΄ Και Β΄ Τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  3. Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  4. Ιστορία – Α΄ Και Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  5. Μαθηματικά: Άλγεβρα- Γεωμετρία Α΄ Και Β΄ Τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  6. Φυσική – Α΄ Τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών – Β΄ Τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  7. Χημεία – Α΄ Τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  8. Βιολογία – Β΄ Τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  9. Αγγλικά– Α΄ Και Β΄ Τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares