Πώς πρέπει να καλυφθούν τα διδακτικά κενά στα ΕΠΑΛ με την έναρξη του σχ. έτους 2021-2022 Προτείνεται να αφιερωθεί ένα χρονικό διάστημα τριών (3) εβδομάδων


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ3/114131/Δ4/14-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτείνει τα ακόλουθα για την κάλυψη ενδεχόμενων διδακτικών κενών:

1) Ενεργοποίηση και αύξηση της πρόσθετης διδακτικής στήριξης από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ειδικά για τα εργαστηριακά μαθήματα ή τα εργαστηριακά μέρη των μεικτών μαθημάτων.

Η άμεση έναρξη των θεωρητικών αλλά κυρίως των εργαστηριακών μαθημάτων θεωρείται μεγάλης σημασίας για τη διάγνωση των διδακτικών κενών, την κάλυψή τους, την ουσιαστική ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης (του έτους 2020-2021) και την προσαρμογή των μαθητών στις απαιτήσεις των ειδικοτήτων.

2) Να δοθεί επαρκής χρόνος, για τη διαδικασία διάγνωσης και κάλυψης των πιθανών διδακτικών κενών, στους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος και κάθε τάξης στην αρχή του έτους.

Στα ΕΠΑΛ πιθανή ύπαρξη διδακτικών κενών θα προκύψει (για τα μαθήματα των Τομέων) στους μαθητές των ειδικοτήτων της Γ’ τάξης. Το μάθημα επιλογής της Α’ Λυκείου, ουσιαστικό για τον προσανατολισμό και την εξοικείωση των μαθητών με τη φιλοσοφία των ΕΠΑΛ (πρακτική κατεύθυνση, επαγγελματικός προσανατολισμός και εργαστηριακή εξάσκηση), δεν εμπεριέχει προαπαιτούμενες γνώσεις για τα μαθήματα του Τομέα της Β’ Λυκείου.

Προτείνεται να αφιερωθεί ένα χρονικό διάστημα τριών (3) εβδομάδων από τη σχολική χρονιά 2021-2022 για τον εντοπισμό και την κάλυψη πιθανών διδακτικών κενών των μαθητών των ΕΠΑΛ. Οι μέρες αυτές προτείνεται να είναι είτε στην έναρξη του σχολικού έτους, είτε οι εκπαιδευτικοί να αφιερώνουν χρόνο την περίοδο που θα διαγνώσουν το διδακτικό κενό, κατά την κρίση τους, για να εξηγήσουν/εμβαθύνουν σε οτιδήποτε κρίνουν απαραίτητο σχετικά με την ύλη από τη Β’ τάξη των ΕΠΑΛ.

3) Να δοθεί έμφαση στην κάλυψη των διδακτικών κενών που καθορίστηκαν στην αριθ. Φ3/44963/ΓΔ4/19-04-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares