Εγγεγραμμένοι αλλά μη παρακολουθούντες μαθητές στα ΕΠΑΛ Χαρακτηρισμός φοίτησης των μαθητών με τη λήξη του Α΄ τετραμήνου

Απόφαση 103539/Δ4/24-6-2016 (ΦΕΚ 2081/Β/6-7-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 18 της υπουργικής απόφασης 141641/Γ2/8-9-2014 (Β’ 2470) προστίθενται εδάφια ως εξής:
Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Α’ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη
α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και
β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε




Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο