Διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014/ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Εγκύκλιος 13753/Δ2/31-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓ9-ΩΙΡ) του Υπουργείου Παιδείας

Σχετική η 11564/Δ2/28-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΘΓΑ) εγκύκλιος

Προκειμένου να ολοκληρωθούν ομαλά οι διαδικασίες υποβολής και καταχώρισης αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014, παρατείνεται η προθεσμία μέχρι και τη Δευτέρα 3-2-2014.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο