Προσλήψεις που προβλέπεται να γίνουν για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014 στα ΣΚΕΔ της Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, οι απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας και κατ΄ επέκταση το πλήθος των απαιτούμενων εκπαιδευτικών που προβλέπεται να προσληφθούν ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Διευκρινίζεται ότι πρόσληψη έως 8 ώρες (ανά εβδομάδα) αντιστοιχεί σε ωρομίσθιο ενώ πρόσληψη από 9 έως 15 ώρες αντιστοιχεί σε αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ).

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο