Αιτήσεις αρνητικής ή θετικής δήλωσης υπεραριθμίας από την Πέμπτη 04-04-2024 και ώρα 09:00π.μ. μέχρι και τη Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 10:00π.μ. Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με τις υπεραριθμίες και ανακοίνωση του πίνακα των υπεραριθμιών και των κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 1942/03-04-2024

Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με τις υπεραριθμίες και ανακοίνωση του πίνακα των υπεραριθμιών και των κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα.

Σχετ.: 1. Πράξη 5/03-04-2024 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, που αφορά:

τον χαρακτηρισμό και την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

  • Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για τη σύνταξη του πίνακα με τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα (Τετάρτη 03-04-2024 και ώρα 09.30 π.μ.).
  • Υποβολή δηλώσεων για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών από την Πέμπτη 04-04-2024 και ώρα 09:00π.μ. μέχρι και τη Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 10:00 π.μ..

Καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ.3). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί, και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του συνδέσμου-εικονιδίου (link): https://aitisi-dide.flo.sch.gr «Αιτήσεις Υπεραριθμίας» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τον ανωτέρω σύνδεσμο μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στο τηλέφωνο 2385054570. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Γραφείο 8, τηλ. 2385054574). Εμπρόθεσμες και έγκυρες θεωρούνται μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται ψηφιακά (οποιαδήποτε στιγμή της κάθε ημέρας του οριζόμενου χρονικού περιθωρίου) από την Πέμπτη 04-04-2024 και ώρα 09:00π.μ. μέχρι και τη Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 10:00π.μ. Εφιστούμε την προσοχή στο ότι η διαδικασία γίνεται ψηφιακά και ολοκληρώνεται («κλείνει») αυτόματα τη Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 10:00π.μ.. 

  • Ταυτόχρονα με την υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας (από την Πέμπτη 04-04-2024 και ώρα 09:00π.μ. και μέχρι και τη Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 10:00π.μ.), οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν και δήλωση τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις που θα ανακοινωθούν, η οποία θα ισχύσει εφόσον κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι.
  • Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για να χαρακτηρισθούν ονομαστικά οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και για να τοποθετηθούν κατά το δυνατόν σε κενές οργανικές θέσεις (Τρίτη 09-04-2024 και ώρα 09.30 π.μ.).

Σημειώνεται ότι:

Σύμφωνα  με την παρ.3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996:

-Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

-Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν οργανικά στη σχολική μονάδα κατά το ίδιο σχολικό έτος, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί με το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.  

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία χαρακτηρισμού και ρύθμισης υπεραριθμιών μέσω του ΠΥΣΔΕ αφορά αποκλειστικά τους εκπαιδευτικούς που υπάγονται στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση (δηλαδή δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης).

Στην ανωτέρω διαδικασία, εμπλέκονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και όσοι εκπαιδευτικοί περιήλθαν οργανικά στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας προερχόμενοι από την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα από το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο- Γυμνάσιο Φλώρινας, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (εφόσον δεν έχουν ακόμη αποκτήσει οργανική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα).

Με το αριθμ. 168373/Ε2/23-12-2021 έγγραφο του Υπ. Παιδείας, με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Γενική Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», ορίζεται σαφώς ότι:

«Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην τοποθέτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών, των οποίων η θέση μεταφέρθηκε με τις ανωτέρω αποφάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα: σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 116 του ν. 4821/2021 και την παρ. 4 του άρθ. 237 του ν. 4823/2021 …….. οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν σχολικές μονάδες πριν τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη, έως και την κατάληψη οργανικής θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η οργανική θέση».

Οι εναπομείναντες εκπαιδευτικοί που προέρχονται από το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας και που δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, εφόσον το επιθυμούν δικαιούνται να τοποθετηθούν με προτεραιότητα πριν από τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς της περιοχής μετάθεσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας. Για τεχνικούς λόγους θα δηλώσουν ψηφιακά τις σχολικές μονάδες της προτίμησής τους επιλέγοντας και υποβάλλοντας θετική δήλωση υπεραριθμίας. Ειδικά γι’ αυτή την ομάδα εκπαιδευτικών, η δήλωση που υποβάλλουν εξυπηρετεί τη γνωστοποίηση των σχολικών μονάδων της επιλογής τους.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι, για τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας από διορισμό ή/και από μετάθεση ή/και από μετάταξη, καθώς και για την εκ νέου οργανική τοποθέτηση όσων αιτούνται βελτίωση θέσης, που έπονται της παρούσης διαδικασίας των υπεραριθμιών, θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, με την οποία θα γνωστοποιηθεί το χρονικό διάστημα τέλεσης της διαδικασίας για τις βελτιώσεις και τις οριστικές τοποθετήσεις. Στη διαδικασία αυτή θα συμμετέχουν μόνον οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, τον Οκτωβρίου του 2023, σύμφωνα με την αριθμ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΔΝΚΠ-41Ψ) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 

Στο στάδιο εξέτασης των αιτήσεων βελτίωσης θέσης μπορούν να συμμετέχουν και οι προερχόμενοι εκπαιδευτικοί από το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας που ήδη έχουν αποκτήσει οργανική θέση σε σχολική μονάδα του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν υποβάλλει τον Οκτώβριο του 2023 τη σχετική αίτηση, αλλά χωρίς κανενός είδους προτεραιότητα έναντι όλων των υπολοίπων εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζεται ότι, αν στο τέλος της διαδικασίας των βελτιώσεων και των οριστικών τοποθετήσεων συνεχίζουν να υπάρχουν ακάλυπτα οργανικά κενά, τότε με βάση το αριθμ. 137644/Ε1/03-09-20215 έγγραφο του Υπ. Παιδείας με θέμα: «Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις», ορίζεται σαφώς ότι: «…οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους, τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Επομένως, δεν νοείται να υπάρχουν οργανικά κενά σε μία ειδικότητα και, παράλληλα, εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ».     

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  • (+1) σημαίνει ότι υπάρχει ένας υπεράριθμος εκπαιδευτικός, ενώ (-1) σημαίνει ένα οργανικό κενό.
  • Το πλεόνασμα που εμφανίζεται στον κλάδο ΠΕ88.02/03/05 στο 1ο Γυμνάσιο, αφορά ταυτόχρονα και τον κλάδο ΠΕ82 (μόνον σε περίπτωση υποβολής θετικής δήλωσης υπεραριθμίας του εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ82 του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας).
  • Το πλεόνασμα που εμφανίζεται στον κλάδο ΠΕ88.02/03/05 στο Γυμνάσιο Αμυνταίου, αφορά ταυτόχρονα και τον κλάδο ΠΕ81 (μόνον σε περίπτωση υποβολής θετικής δήλωσης υπεραριθμίας του εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ81 του Γυμνασίου Αμυνταίου).
  • Το κενό που εμφανίζεται στον κλάδο ΠΕ85 στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας, αφορά αποκλειστικά μηχανολογικές ώρες.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

Επισυνάπτονται:

  1. Ο Πίνακας Υπεραριθμιών και Κενών Οργανικών Θέσεων ανά σχολική μονάδα (Πράξη 5/03-04-2024 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας).
  2. Πίνακας με τις ομάδες των εμπλεκόμενων στη διαδικασία σχολείων της ΔΔΕ Φλώρινας.

Διαβάστε τα ανωτέρω στην έγγραφή τους μορφή

Share and Enjoy !
Shares